Vekst 2014

Tag Team Studio

6

1      4

2      7

 

5

Installasjon av 32 oppblåste gummislanger,à 1.4 – 1.6 m i diameter.  3 koldnålsarbeider Motstand, System og Tendens à 60 x 60 cm