2. Vekst 2014

alt alt

Tag Team Studio 2014

2. Vekst 2014 Tag Team Studio 3

Vekst  installasjon av 32 oppblåste gummislanger og 3 koldnål bilder

6. Vekst 2014 Tag Team Studio

32 oppblåste gummislanger à 1,4 – 1,6 i diameter