Grafikk 2013

1                  2

   Elo 3   16 x 15 cm                                             System   11 x 15 cm

3               4

   Dannelse   29 x 21 cm                                                 Elo 2   16 x 15 cm

6        5

   Brudd 21 x 29 cm                                                     Elo 1   17 x 15 cm

7                  8

     Emne   11 x 15 cm                                                   Endring   11 x 15 cm